Xin vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và điều kiện dưới đây. Bằng việc truy cập trên website bibimart.net hay bất cứ trang nào tại tên miền này, Quý khách đồng ý bị ràng buộc pháp lý bởi các điều khoản này.

1. Quyền sở hữu

Trang web này là tài sản của shop BibiMart, được thành lập tại Hà Nội.

2. Bản quyền và nhãn hiệu

Các nội dung trên trang web này, bao gồm tài liệu, văn bản, dữ liệu, thiết kế đồ họa, phần mềm và nội dung khác được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại hoặc tài sản trí tuệ và quyền và luật sở hữu khác. Khi không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của BibiMart, bạn không được tái tạo, sao chép, phân phối bất kỳ nội dung nào cho bất kỳ mục đích nào khác.

3. Không đảm bảo

Các tài liệu, thông tin, phần mềm, sản phẩm, chương trình, dịch vụ và các nội dung khác đang được cung cấp trên trang này không được bảo hành hay bảo đảm dưới mọi hình thức. Chúng tôi không bảo đảm tính chính xác, phù hợp và hoàn thiện của nội dung, và trong giới hạn được pháp luật cho phép, từ bỏ trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót.

4. Giới hạn trách nhiệm

Mặc dù đã thực hiện mọi sự bảo mật cần thiết khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên website, tuy nhiên chúng tôi không cam kết rằng bibimart.net sẽ hoạt động không có lỗi hoặc hoàn toàn không có vi-rút, worms, Trojan horses hoặc các mã độc hại khác.

BibiMart không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào xảy ra cho thiết bị máy tính hoặc các tài sản khác của bạn do việc bạn truy cập vào, sử dụng, hoặc xem, tải xuống nội dung tại bibimart.net

5. Điều khoản Bất khả kháng

BibiMart không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm, cản trở hoặc chậm trễ trong việc thực hiện một hợp đồng nào do bất kỳ nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên và những tai nạn không thể tránh khỏi, các hành động của bên thứ ba (bao gồm và không giới hạn trong tin tặc, các nhà cung cấp, các tổ chức, chính quyền địa phương, chính phủ, thuộc chính phủ, cơ quan đa quốc gia) …

Khách hàng hoặc BibiMart có thể chấp dứt hợp đồng với đối phương sau khi đã thông báo bằng văn bản sau khi trường hợp bất kháng kéo dài 3 ngày.

6. Luật áp dụng

Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này và hợp đồng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các giao dịch thông qua website bán hàng không thể giải quyết được thông qua thương lượng sẽ được giải quyết theo quy định của luật pháp.

7. Thay đổi điều khoản và điều kiện

BibiMart có quyền sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Việc tiếp tục sử dụng trang Web sẽ được coi như là quý khách đã chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện mới đó.